فروش فایل های رشته مهندسی شهرسازی

گردآوری تمامی مطالب این سایت حاصل تلاش خودم در طول دوره کارشناسی شهرسازی بوده . از اعتماد شما عزیزان بسیار سپاسگزارم امیدوارم در زندگی و تحصیل همیشه موفق باشید.

پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش


پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

فایل رساله ی کامل دوره کارشناسی رشته شهرسازی با موضوع :بررسی راه کارهای مناسب برای بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهر کرمان(نمونه موردی محله قلعه محمود کرمان .)

که شش فصل شامل: فصل اول کلیات تحقیق ، فصل دوم مبانی نظری ، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم آناللیز و شناخت ، فصل پنجم ارائه پیشنهادات ، فصل ششم نتیجه گیری ،میباشد. این پایان نامه نمره 19 کسب کرده است و دارای مبانی نظری قوی می باشد.

توضیح :

۱) رساله ۱۵۰ صفحه می باشد.

۲) دارای پروپوزال می باشد.

۳) چکیده به انگلیسی  ترجمه شده است.

4) دارای پاورپوینت ارایه/ دفاع نیز میباشد.

 5) باتغیر اسامی خیابانها و غیره براحتی میتوان پروژه را بنام خود ارایه دهید!

چكیده:

یکی از معضلات جدی که بسیاری از شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها با آن روبرو هستند ، فرسودگی بافتهای قدیمی شهر است . این را می توان یک مسئله جهانی برای اکثر شهرهای دنیا دانست ، زیرا چرخه تغییرات شرایط کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی شهرها در طول زمان بافت های شهری را به طور معمول در معرض فرسودگی قرار می دهد. مکانیسم های مواجه با بافت های شهری در کشور های مختلف دنیا ، سبب میشود شدت گستردگی معضل بافت های فرسوده در شهرها و نحوه برخورد با این بافت ها نمود متفاوتی داشته باشد. شهر کرمان از جمله شهرهایی است که از مشکلات بافت فرسوده رنج می برد ، از میان محله های قدیمی شهر کرمان می توان به محله ی قلعه محمود اشاره کرد . این محله دارای قدمتی تاریخی می باشد. در این پژوهش به معرفی بافتهای فرسوده و ویژگی های آن و روش های شناسایی این بافت ها و انواع مداخلات در آن ها ، به همراه نمونه های انجام شده تا کنون و نیز بررسی وضعیت ابنیه و مساکن بافت از نظر کمی و کیفی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش شناسایی بافت فرسوده در این محله ، جایگاه و میزان مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت محله ، تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده جهت ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن مشکلات ناشی از فرسودگی محله می باشد.

 

واژه های کلیدی: بافت فرسوده ، بهسازی ، نوسازی ، مشارکت ، محله قلعه محمود کرمان.

 

 

فهرست عناوین

1 فصل اول.............1

مقدمه..................... 1

1.1بیان مسئله ....................................2

2.1اهمیت و ضرورت تحقیق ............2

1‌.3‌اهداف................3

1.3.1 هدف اصلی تحقیق ............3

2.3.1 اهدف جزئی تحقیق ..............3

1‌.4‌روش تحقیق...............3

2 فصل دوم(مبانی نظری)..............5

مقدمه........................... 5

1.2تعاریف و مفاهیم.............6

2‌.2مفهوم بافت فرسوده شهری...........7

3.2ویژگی های بافت فرسوده............8

1.3.2‌ ویژگی های کلی بافت های فرسوده............8

2.3.2 ويژگي هاي عمومي بافت های فرسوده............9

3.3.2 ارزش بافت های قدیمی.............9

4.2 فرسودگی........ 11

1.4.2‌ تعریف فرسودگی...........11

2.4.2‌ درجات فرسـودگی...........11

5.2 زمينه هاي فرسودگي و فرايند ايجاد بافت هاي فرسوده شهري............13

6.2 ضرورت توجه به بافت های فرسوده شهری..............14

7.2 مداخله در بافت های فرسوده..............14

1.7.2 دیدگاههای مداخله در بافت های فرسوده.............15

2.7.2 روش های مداخله در بافت فرسوده............22

3.7.2 اهداف مداخلات دولت در بافت هاي فرسوده شهري............24

4.7.2 شيوه هاي مداخله دولت............25

8.2 مشارکت و نقش مردم در طرح های بهسازی و نوسازی...........26

1.8.2 سازمان های مردم نهاد...........26

2.8.2 سازمانهای مردم نهاد و طرح های بهسازی ، نوسازی..............27

3.8.2 ضرورت های مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها................28

9.2 نظریه های مشارکت در ایران..........28

10.2نمونه های موردی بهسازی و نوسازی درایران و جهان..........29

1.10.2 نمونه هایی از کارهای ملی انجام شده تا کنون(در ایران)............. 30

2.10.2 نمونه هایی از کارهای استانی انجام شده تا کنون(دراستان کرمان)............32

3.10.2نمونه موردی از مقاله های انجام شده............33

11.2نتیجه گیری...... 35

3 فصل سوم(روش تحقیق)..............37

مقدمه................ 37

1.3 روش انجام کار....................37

2.3 جامعه آماری........... 37

3.3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها...............38

4 فصل چهارم(آنالیز و شناخت).............39

مقدمه...............39

1.4 تاریخ شکل گیری و معرفی شهرکرمان..................39

2.4 اطلاعات آماری و جغرافیایی کرمان................41

1.2.4 اقلیم آب و هوا............42

2.2.4 راههای عبوری و دسترسی...............42

3.4 معرفی بافت فرسوده کرمان...............43

4.4 معرفی محله قلعه محمود کرمان................46

5.4 بررسی ویژگی های کالبدی و میزان فرسودگی در محله.............49

1.5.4 تهیه نقشه های جی آی اس و جداول و نمودارهای داده های بدست آمده............49

2.5.4 روند پیشرفت و زوال.............68

3.5.4 رابطه ی بین کاربری ها..........69

4.5.4 بررسی پلانی از موقعیت محله...........70

6.4 دید و منظر.............71

1.6.4 عناصر لینچ.............71

2.6.4 سایه اندازی و خط آسمان.............75

3.6.4 تصاویر مربوط به دید و منظر.............77

4.6.4 دید پی در پی..............79

5.6.4 کف سازی...........80

6.6.4 مبلمان شهری............81

7.4 دسترسی.............. 82

1.7.4 دسترسی های محله.........82

2.7.4 مسیرهای سواره و پیاده...........83

3.7.4 ورودی های محله...........84

8.4 مساحت کاربری ها........85

9.4 سرانه.............. 86

10.4 سوات........87

11.4 بررسی مشارکت و نقش مردم در طرح های بهسازی و نوسازی در محله مورد نظر ( محله قلعه محمود)........91

1.11.4 تهیه پرسشنامه و اطلاعات بدست آمده........92

2.11.4 رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد وﺗﻌﻠﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي........97

12.4 نتیجه گیری................ 117

5 فصل پنجم(طراحی و پیشنهادات)..........118

مقدمه....................... 118

1.5 سایت پلان موجود........119

2.5 سایت پلان پیشنهادی..........120

3.5 بیانیه چشم انداز..........121

4.5 اهداف کلان.............121

5.5 اهداف عملیاتی.....................121

6.5 راهبردها...... 121

7.5 سیاست ها........ 122

8.5 اقدامات اجرایی(راهکار) ..........122

9.5 آلترناتیو...... .....124

10.5 تحلیل جداره...............130

1.10.5برش عرضی خیابان مورد نظر.............132

2.10.5 طراحی جداره............134

11.5 طراحی مرکز محله..........135

1.11.5 فضاهای طراحی شده در مرکز محله.......136

2.11.5 سیلوئت یا افق شهری و نمای چهار طرف محله........140

6 فصل ششم( جمع‌بندي و نتيجه‌گيري) ...........141

مقدمه.........................141

1.6 نتیجه گیری........141

منابع و مراجع.........143

پیوست ها........147

Abstract149

 

 

فهرست اشکال

شکل شماره 1 : دروازه های شهر کرمان40

شکل شماره 2 : نقشه تقسیمات استان کرمان سال 9341

شکل شماره 3 : محدوده بافت کهن شهر کرمان44

شکل شماره 4 : موقعیت محله قلعه محمود بر روی نقشه48

شکل شماره 5 : نقشه کیفیت ابنیه52

شکل شماره 6 : نقشه قدمت ابنیه55

شکل شماره 7 : نقشه اسکلت ابنیه58

شکل شماره 8 : نقشه طبقات ابنیه61

شکل شماره 9 : نقشه کاربری اراضی64

شکل شماره 10 : نقشه نما ساختمان67

شکل شماره11 : بررسی پلانی از موقعیت محله70

شکل شماره12 :عناصر لینچ - راه71

شکل شماره13 :عناصر لینچ -لبه72

شکل شماره14 :عناصر لینچ -گره73

شکل شماره15 :عناصر لینچ -نشانه74

شکل شماره16 : سایه اندازی و خط آسمان75

شکل شماره17 : تصاویر مربوط به دید و منظر77

شکل شماره18 : تصاویر مربوط به دید و منظر78

شکل شماره19 : دید پی در پی79

شکل شماره20 : کف سازی80

شکل شماره21 :مبلمان شهری81

شکل شماره22 :دسترسی های محله82

شکل شماره23 : مسیرهای سواره و پیاده83

شکل شماره24 : ورودی های محله84

شکل شماره 25 : سایت پلان موجود119

شکل شماره 26 : نقشه کاربری اراضی پیشنهادی120

شکل شماره 27 : آلترناتیو شماره 1124

شکل شماره 28 : آلترناتیو شماره 2126

شکل شماره 29 : آلترناتیو شماره 3128

شکل شماره 30 : تحلیل جداره – موقعیت جداره130

شکل شماره 31 : برش عرضی معابر132

شکل شماره 32 : مقطع پیشنهادی133

شکل شماره 33: طراحی جداره134

شکل شماره 34: طراحی مرکز محله135

شکل شماره 35: فضاهای طراحی شده در مرکز محله (1)136

شکل شماره 36: فضاهای طراحی شده در مرکز محله (2)137

شکل شماره 37: فضاهای طراحی شده در مرکز محله (3)138

شکل شماره 38: فضاهای طراحی شده در مرکز محله (4)139

شکل شماره 39: افق شهری و نماهای اطراف محله140

نمودار شماره 1 : کیفیت ابنیه51

نمودار شماره 2 : قدمت ابنیه54

نمودار شماره 3 :اسکلت ابنیه57

نمودار شماره 4 :تعداد طبقات ابنیه60

نمودار شماره 5 : کاربری اراضی63

نمودار شماره 6 : نمای ساختمان66

نمودار شماره 7 : ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ قلعه محموده99

نمودار شماره 8 : ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ101

نمودار شماره 9 : ﻣﻴﺰان تمایل افراد به ادامه ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ103

نمودار شماره 10 : ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ منازل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ105

نمودار شماره 11 : دریافت وام ساختمانی106

نمودار شماره 12 : تمایل به مقاوم سازی ساختمان خوددرصورت شرایط مناسب وام108

نمودار شماره 13 : ضرورت تهیه طرح جهتن110

نمودار شماره 14 : موافقت ساکنین با طرح بهسازی و نوسازی محله112

نمودار شماره 15 : مهمترین مشکلات محله قلعه محمود 114

نمودار شماره 14 : راهکارمناسب جهت بهبود وضعیت محله116

 

فهرست جداول

جدول شماره 1 : کیفیت ابنیه50

جدول شماره 2 :قدمت ابنیه53

جدول شماره 3 :اسکلت ابنیه56

جدول شماره 4 : طبقات59

جدول شماره 5 : کاربری اراضی62

جدول شماره 6 : نما ساختمان65

جدول شماره 7 : مساحت کاربری ها85

جدول شماره 8 : سرانه ها86

جدول شماره 9 : جداول سوات90

جدول شماره 10 : نحوه مشارکت مردم محلهدر طرح های بهسازی و نوسازی92

جدول شماره 11 : تمایل ساکنین به وام بهسازی و نوسازی مسکن خود درصورت اعطای94

جدول شماره 12 : میزان تمایل ساکنین محله به مشارکت در حل مسائل95

جدول شماره 13 : ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ قلعه محمود98

جدول شماره 14 : ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ100

جدول شماره 15 : ﻣﻴﺰان تمایل افراد به ادامه ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ102

جدول شماره 16 : ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ منازل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ104

جدول شماره 17 : دریافت وام ساختمانی106

جدول شماره 18 : تمایل بهمقاوم سازی ساختمان خود درصورت شرایط مناسب وام107

جدول شماره 19 : ضرورت تهیه طرح جهت بهبود و مقاوم سازی مساکن109

جدول شماره 20 : موافقت ساکنین با طرح بهسازی و نوسازی محله111

جدول شماره 21 : مهمترین مشکلات محله قلعه محمود 113

جدول شماره22 : راهکار مناسب جهت بهبود وضعیت محله115

 

 


مبلغ قابل پرداخت 200,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/09/03 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور با موضوع در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ مقاله پرسش مهر97-96 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر قابل مشاهده ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه با موضوع در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ مقاله پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ...

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی آموزش فروشگاه اینترنتی به عنوان هدیه فقط 3000 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 25 عدد تخفیف ویژه 40 درصدی تا پایان امشب جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

باتشکر از اعتماد شما @-}--

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما